Aktualności

Powrót do przedszkola

data dodania: 2021/04/16

Informujemy, że od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. przedszkole wraca do stacjonarnego funkcjonowania.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną w kraju i przedłużeniem obostrzeń na kolejne dni, w celu zachowania bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zmienia się organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci z budynku przedszkola:

·       wejście i wyjście dzieci z przedszkola koordynują pracownicy przedszkola,

·       dzieci z grupy I, II, III, IV i V wchodzą i wychodzą z przedszkola głównym wejściem,

·       w przypadku, gdy drzwi do przedszkola są zamknięte rodzic/opiekun prawny dzwoni do przedszkola dzwonkiem wejściowym, wówczas osoba koordynująca przyjmuje lub przyprowadza dziecko.

Godziny przyprowadzania i odbioru dzieci nie zmieniły się:

·       dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8.15,

·       dzieci odbieramy z przedszkola od godziny 14.45.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z grupy VI i VII pozostają bez zmian.

 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych do przedszkola uczęszczały dzieci rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie z dołączonym zaświadczeniem od pracodawcy, który potwierdzał fakt, że pracownik wykonuje pracę zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r.  poz. 561 ze zm.).


Adresy innych stron zawarte w tekście: