W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST INNOWACJA  PEDAGOGICZNO-METODYCZNA „MALI BADACZE” - DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY W POZNAWANIU ŚWIATA PRZEZ PRZEDSZKOLAKI
 
Zajęcia z koła „Mali badacze” odbywają się dwa razy w miesiącu po pół godziny i prowadzone są w grupie IV (5-latki)

Celami innowacji „Mali Badacze” są:

- wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

- rozbudzanie potrzeby poznania istoty obserwowanych zjawisk

- dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów,

-stymulowanie aktywności poznawczej dzieci

- budzenie zainteresowań naukowych-

- uczenie dzieci samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

 - wyrabianie umiejętności prowadzenia dyskusji, przedstawiania swoich racji popartych własnymi doświadczeniami