GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH
POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
I WYCHOWAWCZEJ

 

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
ul. Czereśniowa 4i
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 07 36

 

  Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42, blok nr 2

66 - 400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60

 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Sekcja ds. przemocy w rodzinie
ul. Jagiełły 7

66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 28; 95 715 13 36

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Okrzei 39 (I pietro)
tel. 95 721 41 60

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Okrzei 39
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 721 42 15

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   ul. Teatralna 26
   66-400 Gorzów Wlkp.
   tel 957 355 806

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

tel. 22 688 7000


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacja „Dzieci Niczyje”
tel. 116 111

 

Komenda Miejska Policji
ul. Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 738 19 00

tel. alarmowe 997 / 112

 

Komisariat Policji I
ul. Zygalskiego 2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 738 23 00

 

Komisariat Policji II
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 721 21 00