Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Organizacja pracy przedszkola od 1 września 2020 r.

 

DRODZY RODZICE,

czas szybko leci, wakacje dobiegają końca i trzeba zacząć planować powrót do przedszkola. 1 września, we wtorek będziemy oczekiwać na naszych Wychowanków już od 06:30. Mamy nadzieję, że dzieci również czekają na spotkanie z nami i z kolegami.

Rozumiemy, że mają Państwo wiele pytań i obaw związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dlatego przedstawiamy Państwu poniżej organizację pracy przedszkola od 1 września 2020 r.

Przedszkole rozpocznie nowy rok szkolny 2020/2021 w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi wymagającymi od nas ścisłego stosowania się do zasad i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom przedszkola i rodzicom w czasie pandemii COVID -19.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. 
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 30

1.      Godziny pracy przedszkola – 6.30 do 16.30

2.      Godziny pracy oddziałów przedszkolnych:

grupa I – 7.30 – 15.30 (pn. śr. do 15.15)

grupa II – 6.30 – 16.30

grupa III – 7.30 – 15.30 (śr., pt. do 15.15)

grupa IV – 6.30 – 16.30

grupa V – 6.30 – 16.30

grupa VI – 7.00 – 15.30 (śr., czw. do 16.00) – SP 21

grupa VII – 7.00 – 16.00 (śr., czw. do 15.30) – SP 21

3.      Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

a)   zwracamy się z prośbą do Rodziców, by w miarę możliwości przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko, pozwoli to zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach,

b)  dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8.15,

c)   dzieci odbierać będzie można z przedszkola od godziny 14.45,

d)  dzieci z grupy I, II i III wchodzą i wychodzą z przedszkola głównym wejściem,

e)   dzieci z grupy IV i V wchodzą i wychodzą z przedszkola wejściem bocznym,

f)    do grupy VI i VII mieszczących się w SP 21 rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci od ul. Błotnej,

g)  w okresie adaptacyjnym tj. w okresie pierwszych dwóch tygodni września do szatni przedszkola mogą wejść tylko rodzice z dziećmi trzyletnimi, jednorazowo maksymalnie 3 osoby (3 dorosłych + 3 dzieci). Może to powodować konieczność oczekiwania przed wejściem, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość,

h)  wejście i wyjście z przedszkola, koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora,

i)  rodzic/opiekun prawny dzwoni do przedszkola dzwonkiem wejściowym – wówczas osoba koordynująca przyjmuje lub przyprowadza dziecko.

4.      Osoby dorosłe wchodzące do przedszkola zobowiązane są do dezynfekcji rąk, prawidłowej osłony ust i nosa oraz zachowania odstępu 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi.

5.      Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe.
Do przedszkola może uczęszczać dziecko wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych.

6.      Rodzice dzieci, które rozpoczną od 1 września 2020 r. edukację przedszkolną
po co najmniej tygodniowej nieobecności, zobowiązani są dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka, wypełnione oświadczenie – załącznik nr 1 do Procedury
organizacji i funkcjonowania przedszkola miejskiego nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim
w okresie epidemii Covid-19.

7.      Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

8.      Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą organizacji
i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim w okresie epidemii Covid-19 umieszczoną poniżej.

9.     O wszelkich zmianach będą Państwo informowani w najszybszym możliwym terminie, na stroną internetową przedszkola oraz system iPrzedszkole.

10.   Komunikacja z Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka jest możliwa poprzez:

a)   kontakt telefoniczny – 95 7214 209,

b)   drogą elektroniczną – p30@edu.gorzow.pl,

c)   system iPrzedszkole.

W wyjątkowych przypadkach dyrektor może zorganizować rodzicom/opiekunom prawnym możliwość bezpośredniej rozmowy z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w czasie spotkania.

 

                                                                                        Dyrektor

                                                                           Przedszkola Miejskiego nr 30

                                                                                  Brygida Jankiewicz

 

 

Załączniki:
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...